Mediaगडचिरोली जिल्हयातील वृत्तपत्र प्रतिनिधीची यादी

.क्र.
वृत्तपत्र/इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे नांव
संपादक/मुख्यवार्ताहर/प्रतिनिधी
-मेल पत्ता
दुरध्वनी क्रमांक
फॅक्स क्रमांक
भ्रमणध्वनी

6.
7.
1.
प्रतिनिधी, दैनिक हितवाद
श्री. रोहिदास राऊत,

rohidasraut.gad@gmail.com, vidarbline@gmail.com
--
07132- 232559
9422154569
2.
प्रतिनिधी, दैनिक देशोन्नती
श्री. अनिल धामोडे

gadchiroli@deshonnati.com
pritamlade@gmal.com
07132- 234500
07132- 234500
9921009649
9921009648
3.
प्रतिनिधी, दैनिक सकाळ
श्री. सुरेश नगराळे

gadsakal@gmail.com ;
umaremilind@yahoo.in
07132- 234260
07132- 234260
9423423076
4.
प्रतिनिधी, दैनिक तरुण भारत
श्री. नंदकिशोर काथवटे

nandukathawate@gmail.com
balu_mheshakhetri@rediffmail.com
07132- 233652
07132- 233652
9423101938
5.
प्रतिनिधी, दैनिक लोकसत्ता
श्री. सुरेश सरोदे,

sarodeyas@rediffmail.com
07132- 232334
--
9422154201
6.
प्रतिनिधी, दैनिक युवाराष्ट्र दर्शन
श्री. शेमदेव चाफले

dallyyuvavarta@yahoo.com
nitin.thakare4@gmail.com
07132- 234572
--
9404127325
9545491322
7.
प्रतिनिधी दैनिक भास्कर
श्री. हेमंत डोर्लीकर,

dbgadchiroli@yahoo.com, dbgadchiroi@yahoo.com,
dbgadchiroli@gmail.com
07132- 235723
07132- 235723
9403914985
8007011599
8.
प्रतिनिधी, दैनिक नवभारत
श्री. अरविंदकुमार खोब्रागडे

navbharat.gadchiroli@gmail.com ;
khobragade.gad@gmail.com
07132- 234400
07132- 234400
9420758981
9.
प्रतिनिधी, दैनिक पुण्यनगरी
श्री. अविनाश भांडेकर,

Punya.gadchiroli@gmail.com, paritosh134@rediffmail.com
07132- 235222
07132- 235222
9922901274
9422152504
10.
प्रतिनिधी, दैनिक लोकमत
श्री. अभिनव खोपडे,

upralad@rediff.com
07132- 233396
07132- 233396
9422841133
11.
प्रतिनिधी, दैनिक लोकमत समाचार,
श्री. हरीष सिडाम


07132- 233396
--
9422729247
12
जिल्हा प्रतिनिधी,
दैनिक राष्ट्रप्रकाश
श्री. अनिल धामोडे,

pritamlade@gmal.com
07132- 234260
07132- 234260
9921009649
9921009648
13.
प्रतिनिधी दैनिक लोकशाही वार्ता,
निलेश पटले
lokshahivartagadchiroli@gmail.com
--

9823973389
15.
प्रतिनिधी मी मराठी वाहिनी,
श्री. जी.एम. मेद्दर्लावार

madhunjali@rediffmail.com
--
--
9423646121
16.
प्रतिनिधी आज तक
श्री. व्यंकटेश दुडमवार

vyenkateshgad@gmail.com; vyenkateshgad@rediff.com
--
--
9422912093
9673038420
17
प्रतिनिधी आय.बी.एन. लोकमत
श्री. महेश तिवारी
------
------
9422838424
9017425557

18
प्रतिनिधी सहयाद्री दुरदर्शन
श्री. कृष्णा मस्के9423252551

19
प्रतिनिधी युसीएन.चॅनल
श्री.रुपराज वाकोडे9403438003

20
प्रतिनिधी साम टि.व्ही.
श्री. संजय तुमडाम9922903292

21
प्रतिनिधी झी 24 तास
श्री. आशिष पी. अंबाडे9422891334

22
प्रतिनिधी टि.व्ही. 9
श्री. मो.इरफान मिरजहा

23
प्रतिनिधी टि.व्ही. 24
श्री. नरेश बहादूर9423696714


गडचिरोली जिल्हयातील शासनमान्य यादीवर असलेले दैनिक

.क्र.
वृत्तपत्र/इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे नांव
संपादक/मुख्यवार्ताहर/प्रतिनिधी
-मेल पत्ता
दुरध्वनी क्रमांक
फॅक्स क्रमांक
  भ्रमणध्वनी
7.
1.
संपादक, दैनिक गडचिरोली पत्रिका
श्री. विलास दशमुखे

vilasgad@rediffmail.com
07132- 233913
--
9422153516
9595680278
2.
संपादक, दैनिक महासागर
श्री. श्रीकृष्ण चांडक,

Dainikmahasagar2009@rediffmail.com, sabera_gad@rediffmail.com
--
--
9922970036
3.
संपादक, दैनिक वृत्तक्राती
श्री. हेंमत डोर्लीकर

dbgadchiroli@yahoo.com, dbgadchiroi@yahoo.com,
--

9403914985
8007011599

4.
दैनिक सन्नाटा
श्री. विजय लडके,
Snnata_chandrapur@rediffmail.com
07172- 283852
07172283852
9422191435
5.
दैनिक ध्वनीलहरी
श्री.सुनिल पुंडलीकराव मेघे
d123daily@gmail.com
--
--
9960816689
6.
दैनिक चौंडेश्वरी दर्शन
श्री. गोवर्धन आनंदराव गोटाफोडे
chadarshan@gmail.com
--
--
9850488863
गडचिरोली जिल्हयातील Electronic Media प्रतिनिधीची यादी
.क्र.
वृत्तपत्र/इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे नांव
संपादक/मुख्यवार्ताहर/प्रतिनिधी
-मेल पत्ता
दुरध्वनी क्रमांक
फॅक्स क्रमांक
भ्रमणध्वनी15.
प्रतिनिधी मी मराठी वाहिनी,
श्री. जी.एम. मेद्दर्लावार

madhunjali@rediffmail.com
--
--
9423646121
16.
प्रतिनिधी आज तक
श्री. व्यंकटेश दुडमवार

vyenkateshgad@gmail.com; vyenkateshgad@rediff.com
--
--
9422912093
9673038420
17
प्रतिनिधी आय.बी.एन. लोकमत
श्री. महेश तिवारी
------
------
9422838424
9017425557

18
प्रतिनिधी सहयाद्री दुरदर्शन
श्री. कृष्णा मस्के9423252551

19
प्रतिनिधी युसीएन.चॅनल
श्री.रुपराज वाकोडे9403438003

20
प्रतिनिधी साम टि.व्ही.
श्री. संजय तुमडाम9922903292

21
प्रतिनिधी झी 24 तास
श्री. आशिष पी. अंबाडे9422891334

22
प्रतिनिधी टि.व्ही. 9
श्री. मो.इरफान मिरजहा

23
प्रतिनिधी टि.व्ही. 24
श्री. नरेश बहादूर9423696714


गडचिरोली जिल्हयातील शासनमान्य यादीवर असलेले दैनिक

.क्र.
वृत्तपत्र/इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे नांव
संपादक/मुख्यवार्ताहर/प्रतिनिधी
-मेल पत्ता
दुरध्वनी क्रमांक
फॅक्स क्रमांक
  भ्रमणध्वनी
7.
1.
संपादक, दैनिक गडचिरोली पत्रिका
श्री. विलास दशमुखे

vilasgad@rediffmail.com
07132- 233913
--
9422153516
9595680278
2.
संपादक, दैनिक महासागर
श्री. श्रीकृष्ण चांडक,

Dainikmahasagar2009@rediffmail.com, sabera_gad@rediffmail.com
--
--
9922970036
3.
संपादक, दैनिक वृत्तक्राती
श्री. हेंमत डोर्लीकर

dbgadchiroli@yahoo.com, dbgadchiroi@yahoo.com,
--

9403914985
8007011599

4.
दैनिक सन्नाटा
श्री. विजय लडके,
Snnata_chandrapur@rediffmail.com
07172- 283852
07172283852
9422191435
5.
दैनिक ध्वनीलहरी
श्री.सुनिल पुंडलीकराव मेघे
d123daily@gmail.com
--
--
9960816689
6.
दैनिक चौंडेश्वरी दर्शन
श्री. गोवर्धन आनंदराव गोटाफोडे
chadarshan@gmail.com
--
--
9850488863

 गडचिरोली जिल्हयातील शासनमान्य यादीवर असलेले साप्ताहिक

.क्र.
वृत्तपत्र/इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे नांव
संपादक/मुख्यवार्ताहर/प्रतिनिधी
-मेल पत्ता
दुरध्वनी क्रमांक
फॅक्स क्रमांक
  भ्रमणध्वनी
1.
साप्ताहिक             झाडीपट्टीतील विचार
श्री. केशवराव दशमुखे, संपादक,
vilasgad@rediffmail.com
07132- 232410
--
9421729056
8806088760
2.
संपादिका,  साप्ताहिक क्राती प्रेरणा
सौ. रेखा वंजारी,
krantiprerna@gmail.com
07132- 235109
--
9421734737
3.
संपादिका, साप्ताहिक गडचिरोली महिला
सौ. नालंदा देशपांडे,
Tanmay.dp@gmail.com
Tad111_gad@rediffmail.com
07132- 233458
--
--

4.
संपादक, साप्ताहिक गडचिरोली सवेरा
श्री. नरेंद्र माहेश्वरी,
gad_savera@rediffmail.com
sabera_gad@rediffmail.com
07132- 232773
--
9922970036
5.
संपादक, साप्ताहिक एकतेची हाक
श्री. अनुप मेश्राम,

ektechi_haak_w@yahoo.com
--
--
9421735920
6.
संपादक, साप्ताहिक गोडवाना कोईतूर
श्री. टावर मडावी,
cgwkohitur@gmail.com
--
--
9823331220
7.
संपादक, साप्ताहिक गडचिरोली मार्गदीप
श्री. गणराज वणीकर,
Gad_margdeep@yahoo.com
07132- 232629
--
9423670472
8.
संपादक, साप्ताहिक चामोर्शी ललकार
श्री. बबन वडेट्टीवार,
chamorshilalkar@rediffmail.com
--
--
9423122090
9
अर्ध साप्ताहिक त्रिकालनेत्र
श्री. प्रभात दुबे, संपादक,   
trikalnetra@rediffmail.com
07137- 272581
     --
9423646081
10.
संपादक, साप्ताहिक गडचिरोली समाचार
श्री. कांतीभाई सुचक,
gdc_samachar@rediffmail.com
07132- 232371
     --
9422153466
11.
संपादक, साप्ताहिक वैनगंगा पुकार
श्री. मुनिश्वर बोरकर,
Vaingangapukar@gmail.com
07132- 233886
     --
9421734792
12.
संपादक, साप्ताहिक वैनगंगेचे पाणी
श्री. किशन नागदेवे,
kishannagdeve@yahoo.in
--
     --
9422150652
13.
संपादक, साप्ताहिक वनसम्राट
श्री. मुकंद जोशी,
vansamrat@gmail.com
--
     --
9423122090
14.
संपादक, अर्ध साप्ता. गोंडवाना
श्री. अंब्रीशराव महाराज आत्राम,
editorgondwanapress@gmail.com
07133- 272640
     --
9422555678

15
संपादक साप्ता. विश्वयोग
श्री. भगवान गेडाम ,


9420647750

No comments:

Post a Comment