At a glanceगडचिरोली  (एक दृष्टीक्षेप)

1.                    भौगोलिक क्षेत्रफळ (चौ.कि.मी.)        :       14,412  चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ

2.                   हवामान                        :       तापमान : कमाल - 43.3अं.से. वर
                                                                                        किमान - 11.3 अं.से.

                                                                        पर्जन्यमान : 1408 मि.मी. सरासरी

3.                   लागवडीलायक क्षेत्र             :           1,81,500 हेक्टर

4.                  खरीप पिक क्षेत्र                 :       1,49,600 हेक्टर
 
5.                   रब्बी पिक क्षेत्र                  :       35,700 हेक्टर
 
6.                   प्रमुख कृषि उत्पन्न              :       भात, मका, तूर, जवस, तीळ, ज्वारी

7.                   लोकसंख्या (2011 नुसार)      :
अ) एकूण लोकसंख्या                  :           10,71795
ब)  पुरुष                                    :           5,42,809
क) महिला                                 :           5,28,982

8.            एकूण साक्षर           :       :           674955
9.            पुरुष                                         :           388208
             महिला                                       :           286747    
      
9.      भाषा / बोली                    :       मराठी, हिंदी, बंगाली, तेलगू, माडिया,
                                                                        गोंडी, छत्तीसगडी

10.     पर्यटन स्थळे                    :       मार्कंडेश्वर, सोमनूर, चपराळा अभयारण्य

11.     लोककला                      :       रेला नृत्य, घेरा नृत्य, दंडार, गोंडी नृत्य

No comments:

Post a Comment